İçerik Yönetim Sistemi

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

İçerik Yönetim Dizgesi (sistemi) (İngilizce: Content Management System, kısaca İYD) katılımcı teknikler ile belge ya da benzeri içeriklerin yaratılmasına ve düzenlenmesine yardımcı olan yazılım dizgeleridir…

Size yardım olabilecek; kullanabileceğiniz en iyi 12 içerik yönetim sistemini (CMS) listeliyorum. Ancak bu liste içerisinde olan CMS’lerin çoğunun Türkçe desteği bulunmamakta; Türkçe desteği vermeyenleri bizzat sizin çevirmeniz gerekmekte.

Reklamlar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.